ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ขอประชาสัมพันธ์การจอง ระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถใช้ ชื่อเข้าใช้ระบบ(username) และรหัสผ่าน(password) เดียวกันกับ ระบบ eslip หรือ ระบบบุคลากร สามารถเข้าใช้งานได้ที่  – https://cfrn.snru.ac.th

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

สาขาวิชาเคมี มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่าน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมเคมีวิชาการ ครั้งที่ 10

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 38

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 2 ห้องประชุมสัตตบงกต ห้องสัตตบุษย์ ห้องสัตตบรรณ

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ประธานสาขาวิชาเคมี

ประธานสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.ทิติยา ศรีภักดี

ข่าวและประกาศ

ข่าวเเละประกาศ
ข่าวรับนักศึกษา
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม / อบรม

กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม

นวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตคราม

การตกแต่งผ้าด้วยสีคราม