ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ขอประชาสัมพันธ์การจอง ระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถใช้ ชื่อเข้าใช้ระบบ(username) และรหัสผ่าน(password) เดียวกันกับ ระบบ eslip หรือ ระบบบุคลากร สามารถเข้าใช้งานได้ที่  – https://cfrn.snru.ac.th

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ประธานสาขาวิชาเคมี

ประธานสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.ทิติยา ศรีภักดี

ข่าวและประกาศ

ข่าวเเละประกาศ
ข่าวรับนักศึกษา
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม / อบรม

กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม

นวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตคราม

การตกแต่งผ้าด้วยสีคราม